Certifiering


                                             

Vi är  SÄK certifierade via Svensk Hantverkskontroll.

Svensk Hantverkskontroll – både för hantverkare och konsument

Svensk Hantverkskontroll är en tjänst både för hantverkare och konsument. Svensk Hantverkskontroll’s målsättning är att stärka förtroendet och höja kompetensen för företag verksamma inom bygg och anläggningsbranschen. Du ska även som köpare av hantverkstjänster känna dig trygg i din upphandling av hantverkare.                                                                      Certifierad Takläggare – Undvik Fuskbyggarna!


Vi är även utbildade Byggarbetsmiljö samordnare BAS-P BAS-U.Så här säger lagen om BAS-P BAS-U
"Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011"
Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc.
(Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb)

Från och med den 1 januari 2009 gäller nya regler i arbetsmiljölagen. Byggherren ska inför för varje byggprojekt utse en lämplig BAS-P/U. För att kunna utföra de uppgifter som åligger byggherren ska den utsedda BAS-personen ha utbildning, kompetens, och erfarenhet. 
De ställda kraven finns i arbetsmiljölagen och i AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete med ändringar t.o.m. AFS 2008:16